منم به هیچ صراطی مستقیم نبودم البته !

ما که عن ـگیزه* اش را نداشتیم

یک نفر هم نبود لااقل

این پس ِ یخه مارا بگیرد

از جهالتِ جوانی و خامی خارجمان کند [!]

+ حالا هی بگویند اون موقع فلان کرد و اینا

/ 1 نظر / 3 بازدید
هادی

آره خب،باز خوبه شما جوونیاتون یکیو میخواستی پس یختو بگیره، من هنوزم گیر این یه نفرم ، میمیرم ولی آدم نمیشم بخدا ...نچ نچ نچ