با روان ِ ملت بازی نکنید لُدفن

به برادر حامد بهداد عزیز برسانید

داداش!

حالا شما نخونی هم کسی نمیگه بلد نیستی حرف بزنی،

یا زندگی هنریت زیر سوال نمیره،یا اصن جامعه ی موسیقی ِ ایران

بی پدر و مادر نمیمونه

داداشم،نخون شما،مث من صدای دُرُس و حسابی هم نداری

میخوای تیغ بکشی به عصاب ِ ملت؟!

راهای دیگه هم هست

زحمتِ اونو هم بقیه دارن میکـِشَن

خسته نکن خودتو

آفرین :)

+ همینجو خواستم بگم بدونن ما حواسمون هستُ هیچی نگفتیم تا حالا  D:

/ 0 نظر / 8 بازدید