من و " او "

هر روز می بینمش

یه روز عصبانی ِ ،یه روز بی حوصله ـس ، یه روز پر از غم ِ ،بضی وختا هم شادِ . . .

گاهی دوسش دارم،گاهی حوصله ـشو ندارم،گاهی دلم میخواد نبینمش

گــــاهی هم دلم میخواد بغلش  کنم

دلم میخواد بشینم پای تموم حرفاش و بهش دلداری بدم

بهش بگم هواشو دارم،کـ. .ون لق بقیه ، خودم میخوامش،خیالیش نباشه

غصه نخوره،هیشکی و هیچی ارزش اذیت شدنُ نداره،هیشکی و هیچی . . .

میخوام بفهممش،درکش کنم.میخوام باهاش مهربون تر باشم

ما خیلی از هم دوریم در حالیکه بین من و اون ،

فقط یه آیــــــنـــه فاصله ـست

/ 0 نظر / 6 بازدید