جیگسا ـیی بودم واسه خودم D:

جا داره از همین جا تشکر کنم از مقوله ی بسی ارزشمند ِ

کظم غیظ [!] که باعث شده تا بحال کارم به اعدام و دیه و اینا نکشه :|

+ ینی شمارش  ِ تعدادِ افرادی که به خاطر همین مسله

از مرگ نجات پیدا کردن یا جاییشون ناقص نشده،از دسم در رفته اصن

D:

/ 0 نظر / 8 بازدید