حکایتِ ما!

روزی روزگاری،من و یکی از کودکان اقوام:

سارا : امروز چن چنبه ـست؟!!

من: چمبه D:

سارا: چمبه نه! ،چمبه :|    !!!

+ منظورش این بود : " چمبه نه،شنبه! "

+ حکایت بضی آدماس،وقتی باهاشون با

زبون خودشون حرف میزنی هم،ناراحت میشن ُ ازت ایراد میگیرن :)

/ 0 نظر / 3 بازدید