منقضی بشو نیست

بعد من میام بعد از مدتها از هم پاشیدگی ِ فراوان،یکه و تنها!

تیکه های عصاب ُ روان منفجر شدمُ جمع میکنم

و یه جورایی ازون از هم پاشیدگی نجات میدم،هر چن موقتاً

اونوخ یه مسله ی جدید همچی مث توپ بولینگ میاد

منو از هم میپاشونه دوباره . هر تیکه ـم پرت میشه یه ور

هیچی نمیمونه ازم

/ 0 نظر / 5 بازدید