عزاداری یا غذاداری ؟!

 

+ تو این کوچه ما ،یه خونواده نذری میدن.نمیدونین چه صفیه

ینی فرهنگ دینی مردم ما تا این حد ـه که شما محرم بگردی تو خیابونا یا یه عده رو

میبینی اومدن از تماشا لذت ببرن!

یا دمبال غذا میگردن!(که این مورد بیشتره البته :| )

/ 0 نظر / 4 بازدید