همینطوری

تجربه بهم نشانیده هر وخ من واسه به دس آوردن چیزی بیشتر

تلاش میکنم ُ بعد از تصاحبش بیشتر هیجان زده میشم

زودتر ازش خسته ُ دلزده میشم :|  .حالا چیزایی که نسبت بهشون

بی تفاوت ترم،همینطور حس خوبی نسبت بهشون پیدا میکنم به مرور !

/ 0 نظر / 6 بازدید