هدفمندی فسفری

اون دوست عزیزی که آمد ُ کیلو کیلو پُسپُر سوزوند ُ به

مغز مبارکش فشار آورد ، سپس قالَ :

سیگار سرطانزاست!

اگه خیلی مرد بود [!] میگف جای دود کردن ِ این کوچولوی سرطانزای فلان و اینا

چه باید کرد؟ هوم؟!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید