تاکید میکنم

گفته بودم این واحد و واحد روبرویی

یه روحن در دو جسم؟

خب خواستم یادآوری کرده باشم :-"

+تصمیم گرفتم یه سولاخی ایجاد کنم تو دیفار،

دیگه راحت باشم همه جوره :|

/ 0 نظر / 9 بازدید