درهم و برهم !

از هم پاشیده ام

.

.

.

 یکی بیاد جمع ـم کنه 

:|  

+ میگم کسی میدونه فصل امتحانای الهی کی تموم میشه دقیقاً ؟! 

همینجور میخوام در جریان باشم فقط :-" 

/ 0 نظر / 8 بازدید