تنها کاری که ازم بر میاد همینه !

ینی با یه مُش گوسفند اینجا همسایم ،همین :|

+ تو فکر بودم یکی از همین شبا،خیلی شیک و مرتب،خیلی سنگین و با یه لبخند برم

در واحد روبرویی رو بزنم،

به اونی که درو باز میکنه بگم،تو خونه من اندازه ی شما و پارتنر ـتون جا هس ،زحمت

بکشین جم کنین بیاین اونجا،علاوه بر فیوضات صوتی،تصویری هم کسب فیض کنیم

+  بعد دقیق فک کردم دیدم به من چه اصن ،بذا خوش باشن جوونای مردم :))

/ 1 نظر / 6 بازدید
مادموازل مری

میگم رونا اونوقت اون همسایه پایینی تون چرا به تو گیر میده به اونا گیر نمیده؟ [عصبانی] ضعیف گیر آورده؟ بزنم لهش کنم؟ [منتظر] اراده کن فقط [ماچ]