امید

تووی تاریکی مطلق ، دیدن نور چراغ ..

:. غمگین ِغمگینم این روزها .. انقدر که هیچ وقت نبودم .. انقدر که نگرانم شده ..

انقدر که نگرانم شدم

/ 1 نظر / 21 بازدید
tala

نبینم اینجوری ناراحت باشی عزیزم