مگر خودتان ناموس و اینا ندارید ؟!!!

از جمله کرم هایی که تو وجود من از دیرباز تا کنون(!) هی وول میخوره و

واسم مشکل دُرُس میکنه ، مسله ی تجربه کردن ِ کاراییه که

جامعه ی ایرانی / اسلامی کلاً مشکل داره باهاش

البته اوایل نمیدونستم این مسله رو ،ولی وقتی چن تایی ـشو انجام دادم و

پایه های دین چن بار لرزید و اینا،فمیدم مفسدی هستم در نوع خودم،

بی خبر بودم ولی

این روزا دارم به یکی از فانتزی های مسله دار ـم نزدیک میشم،

نمیدونم خوشال باشم یا ناراحت :|

/ 0 نظر / 4 بازدید