دلیل خاصی دارد آیـا؟!

آدما عجیب ـَن

وقتی بیای و بگی من فلان ویژگی مثبت ُ ندارم یا فلان ویژگی منفی ُ دارم

همه جم میشن و اصرار میکنن : نع ! تو اون ویژگی مثبتُ داری

و اون ویژگی منفی هم تخیل ـته،نداری اصن !

حالا بیای و مستقیم بگی : من فلان ویژگی مثبت ُ دارم

میگن: چه آدم ِ عن ـیه ! هی از خودش تعریف میکنه !!!

+ تو بلاگ ـا هم قابل رویته این مسله،خیلی دیدم :))

/ 0 نظر / 5 بازدید